Keurkorps

Het keurkorps bestaat uit een trouwe, hechte groep schutters. Het keurkorps treedt prominent en gedisciplineerd op tijdens schuttersfeest en andere gelegenheden. Deze groep is al vanaf het moment dat het tamboerkorps omschakelde van tamboerkorps naar drumfanfare aktief binnen de vereniging. Zij werden toendertijd uitgerust met een houten geweer. In 2007 kregen ze de beschikking over echte, weliswaar gedemonteerde, karabijnen, wat een betere uitstraling tot gevolg had. Het is nog altijd een wens van het bestuur om de uitrusting van dit korps uit te breiden met een tweetal bulderbuksen. Echter heeft dat nu nog geen prioriteit.