Huishoudelijk Reglement

SCHUTTERIJ   DE EENDRACHT  NIEUW-WEHL.

Opgericht 24 september 1948

HUISHOUDELIJK REGLEMENT.

 1. Iedere inwoner van Nieuw-Wehl van 18 jaar en ouder kan lid worden van de vereniging.

 2. Jongens en meisjes vanaf 14 jaar uit Nieuw-Wehl kunnen tegen betaling jeugdlid worden van de vereniging.

 3. Jongeren vanaf 14 jaar, die woonachtig zijn buiten Nieuw-Wehl en waarvan de vader en/of moeder lid is/zijn kunnen jeugdlid worden, zulks tegen betaling van hetzelfde bedrag dat voor een jeugdlid geldt. Zijn voorgenoemde jongeren eenmaal 18 jaar dan worden ze automatisch lid, indien ze dat willen tegen betaling van hetzelfde bedrag dat geldt voor een gewoon lid.

 4. Leden die uit Nieuw-Wehl verhuizen naar een plaats elders, kunnen lid blijven van de vereniging. Indien zij koning of koningin worden, worden ze aan de grens van Nieuw-Wehl of op een door hun zelf te bepalen plaats binnen Nieuw-Wehl opgehaald.

 5. Werkende leden woonachtig buiten Nieuw-Wehl zijn gewoon lid van de vereniging. Indien zij koning of koningin worden, worden ze aan de grens van Nieuw-Wehl of door hen zelf te bepalen plaats binnen Nieuw-Wehl opgehaald.

 6. Voor werkende leden woonachting buiten Nieuw-Wehl vervalt na beƫindiging van hun taak het lidmaatschap. Wel kunnen zij indien gewenst lid worden. Men moet dan welminimaal 3 jaar werkend lid zijn geweest.

 7. Een ieder die lid is geworden, kan de eerste 3 jaar geen koning of koningin worden. Hij of zij heeft wel recht op alle gewonnen prijzen.

 8. Ieder lid, wie het volledige contributiebedrag heeft voldaan, kan koning of  koningin worden van de vereniging. Als de partner van de koning of koningin niet aanwezig is zal er wel worden gestart met de inhuldigingsceremonie.

 9. Leden die koning of koningin zijn geweest, hebben recht op alle door hun gewonnen prijzen maar kunnen de eerste 5 jaar nadat zij voor het laatst koning of koningin zijn geweest geen koning of koningin meer worden.

 10. Leden die zich bij het koningschieten afmelden voor het koningschap en nooit koning of koningin zijn geweest, vallen voor wat betreft de prijzen terug naar de vierde prijs.

 11. Jongeren van leden kunnen aan alle spelen deelnemen.

 12. Ieder lid en jeugdlid heeft toegang tot de festiviteiten.

 13. Bij het schuttersfeest en dergelijke mag er naar het koningshuis toe wel een boomstam over de weg liggen, maar op de weg terug niet. Het doorhakken van de boom moet op een veilige wijze en op aanwijzing van het bestuur geschieden.

 14. De schutterij zal op het schuttersfeest onder alle ter gelegenheid van het schuttersfeest gebouwde erebogen binnen de bebouwde kom doortrekken.

 15. Mocht blijken dat de koning of koningin door ziekte of welke geldende reden dan ook zijn/haar functie niet kan vervullen is het bestuur gemachtigd om die functie door de oude koning/koningin of de winnaar van de eerste prijs van dat jaar te laten overnemen.

 16. De contributie zal jaarlijks op de algemene ledenvergadering worden vastgesteld.

 17. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur