Bogen

Elk jaar wordt er door de bogencommissie een bogenroute gemaakt die natuurlijk alle bogen en straatversieringen aandoet, maar ook altijd een bepaald thema kent. De schuttersbogen worden in de diverse buurtschappen geplaatst  op de zaterdag voorafgaande aan het schuttersfeest. Het schuttersfeest wordt traditioneel gehouden op de derde zondag van augustus.

Tevens wordt er een boekje samengesteld die men kan verkrijgen in de inmiddels bekende box aan de boerenbondplein. Een vrije gift kan achtergelaten worden als tegemoetkoming in de drukkosten van het boekje.

 

  

HEIKANTBOOG

De allereerste boog die geplaatst werd tijdens het schuttersfeest in 1980 door de Heikant bewoners, op een plaats waar vroeger tol werd geheven.

 

 

 

 

 

MGR. HENDRIKSEN

Deze boog werd hier in 1981 voor het eerst geplaatst. De naam ontleent zich aan de eerste bisschop uit Nieuw-Wehl, die aan deze straat geboren is. In 1989 werd ook een straatversiering aangebracht bestaande uit standaards met linten en het wapen van Mgr. Hendriksen.

 

 

 

 

MOLENHOEK

Deze boog staat sinds 1983 hier te pronken. De naam ontleent zich aan de Bernadette molen die aan deze weg staat en werd gebouwd in 1861. Tegenwoordig particulier eigendom. In 1989 werden voor het eerst molentjes geplaatst langs de Nieuw-Wehlseweg, wat een feestelijk geheel is, met als thema: DE MOLENHOEK HEEFT EEN BOOG MET PIT.

 

 

 

 

GZNB

Tijdens het carnaval in 1993 werd er door een vriendengroep een weddenschap afgesloten om een ereboog te plaatsen op dit kruispunt tijdens het schuttersfeest door de jongeren uit Nieuw-Wehl. De boog werd GZNB gedoopt, hetgeen betekent Goed Zat Niet Bang.

 

 

 

 

MILAHORST

Deze enige ronde boog kwam tot stand door eendrachtige samenwerking tussen de bewoners van de Middelhorst en de Lage Horst. Deze milieubewuste hoefijzeren boog werd voor het eerst geplaatst in 1991.

 

 

 

 

DE GOEIE KANT

Deze werd voor het eerst geplaatst in 1993. De boog is een nabootsing van de kerk, met in het midden de vredesduif. Deze is helaas in 2003 verdwenen. Tegenwoordig staan er eendrachthanden boven op de boog.

 

  

 

DE BUUTE LU’J

Het betekent dat deze bogenbouwers allemaal buiten het dorp wonen. Op de boog staan drie dierenkoppen nl; een varken, een koe en een paard. Dat zijn de dieren die het meest in dit stukje buitengebied te vinden zijn. Voor het eerst geplaatst in 2004.

 

 

 

 

 

DE UUTHOEK

Toen de schutterskoning van 1994 in 1995 verhuisde van het Dorp naar de Grindstraat werd hier voor het eerst een schuttersboog geplaatst. Sinds 2001 wordt hier door de kinderen van de straat de Kinderboog geplaatst; want KINDEREN VAN NU, ZIJN DE SCHUTTERS VAN DE TOEKOMST.

 

  

 

LAHOMIX


Hier staat sinds 2009 de schuttersboog van de Lahomix. Een nieuwe jonge buurt. De eerste boog is gebouwd van de laatste resten bouwmateriaal en symboliseert de zelfwerkzaamheid en solidariteit in deze prachtige nieuwe wijk.

 

 

 

 

 

 NARRENBOOG


Deze boog is voor het eerst geplaatst in 2005 en is ter ere van de nar van de plaatselijke carnavalsvereniging De Molledraejers, die zijn residentie heeft in deze buurt.

 

 

  

 

ELVERBOOG

Deze boog is in zijn geheel opgezet door de bewoners van Fatima, een zorginstelling voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, met als thema; WIJ DOEN OOK MEE. Deze boog siert vanaf 2007 de toegangsweg naar het schuttersterrein, eveneens beschikbaar gesteld door Fatimazorg.

 

 

 

 

 

WITTE KERKENBOOG

Deze boog is voor het eerst in 2011 in de bogenroute opgenomen. Toegewijd aan de kerk van de geloofsgemeenschap van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand.

 

 

 

 

 

 

Situatie van alle bogen.

Klik hierop en de situatie wordt geopend in een nieuwe pagina.