Ereleden / lid v. verdienste

Tijdens onze algemene ledenvergadering op zondag 27 maart 2017 is een oude traditie weer in ere hersteld: Schutterij de Eendracht heeft nieuwe Ereleden en Leden van Verdiensten!

Aftredend voorzitter Marcel Wanders is door de vergadering benoemd tot Ere voorzitter en Lid van Verdienste.
Ook de aftredende bestuursleden Frank Engelen en Vincent Roording zijn benoemd tot Lid van Verdiensten.
Tom Wieggers en Henk Venhorst hebben deze titel ook gekregen door hun jarenlange inzet voor de vereniging als resp. tambour-maître en hoofdcommandant.Daarna zijn er voor het eerst -op officiële wijze- Ereleden benoemd. Dit zijn Ad Wanders, Geert Roording en Jan Peters.
Zij hebben er mede aan bijgedragen dat de schutterij zich heeft ontwikkeld tot de bloeiende vereniging die wij nu zijn!
Wij bedanken al deze leden voor hun inzet voor de vereniging en hopen dat zij een voorbeeld mogen zijn voor anderen.

Gefeliciteerd!

Met vriendelijke groeten,

Niels Peters

Secretaris Schutterij de Eendracht Nieuw-Wehl