Aanmelding

logo1
Geachte heer of mevrouw,

We zijn erg blij u als lid van onze vereniging te mogen verwelkomen. U kunt lid worden door onderstaand formulier in te vullen en te verzenden.
Automatische incasso heeft de voorkeur.
De contributiebedragen zijn tot nader order, vastgesteld op:

Leden per categorie Jaarcontributie
Leden / jeugd (14 t/m 17 jaar) € 15,00 / 7,50
Ereleden € 0,00
Senioren (vanaf 65 jaar) € 5,00
Geüniformeerde leden / jeugd (t/m 17 jaar) € 15,00 / 7,50
Drumfanfare leden / jeugd (t/m 17 jaar) € 35,00 / 17,50


Alvast bedankt!
Bestuur Schutterij “De Eendracht”

Aanmeldingsformulier

Vink automatische incasso aan