Taakverdeling binnen het bestuur

Bij de algemene vergadering zijn er nieuwe bestuursleden aangesteld en is de taakverdeling verdeelt.

Hieronder ziet u een overzicht.